Nya GTK är nära kunden

Under verksamhetsåret 2015 omarbetade GTK strategin och verksamhetsmodellen. Orsaken till omarbetningen var de betydande förändringarna i omvärlden och behovet av att göra GTK:s sätt att arbeta mer kundinriktat och lösningsorienterat. Genom omarbetningen kan GTK bättre tillgodose kundernas och samhällets förändrade behov av information och service.

GTK:s strategi utgår från att stärka följande fyra temaområden: mineralekonomi, cleantech, digitala innovationer och samhällen. Till dessa utvalda områden riktar vi i första hand resurser och ökar vår expertis och kompetens.

Från och med den 1 januari 2016 betjänar vi kunderna från våra riksomfattande resultatenheter. Även framöver ger GTK sina kunder service med stark närvaro i hela Finland.

GTK:s verksamhetsfält är dock inte begränsat till enbart Finland. Vi stärker vår internationella projektverksamhet för att kunna erbjuda våra tjänster och skapa mervärde för kunderna i såväl Europa som på andra kontinenter.

Nya öppningar och möjligheter

Digitala innovationer

Vi tillämpar digitala möjligheter och systemiska fördelar i alla processer, innovativa modeller för ökning av informationskapital och kundlösningar.

Cleantech

Vi tar fram lösningar som främjar hållbart utnyttjande av naturresurser.

Samhällen

Vi förbättrar utnyttjandet av geologisk information vid planering av områdesanvändningen och byggande av områden samt i miljöfrågor i anslutning till dessa.

Mineralekonomi

Vi bidrar till att mineraliska råvaror utnyttjas och bearbetas samt tar fram lösningar för kommande materialbehov.

Visio_ru

Strategiset-tavoitteet_ru