GTK blickar framåt

I början av 2015 inledde vi en grundlig omarbetning av strategin. Till detta arbete inbjöd vi vår personal samt våra kunder, samarbetspartner och intressenter. Samarbetet var inspirerande och aktivt, och vi fick många aspekter på vår verksamhet och verksamhetsutvecklingen. Jag vill därför tacka alla deltagarna i detta arbete för värdefulla insatser. Som resultat av diskussionerna publicerade vi en ny strategi och verksamhetsmodell.

GTK:s strategi fastställer de framtida målen och tyngdpunkterna i vårt arbete. Det är därför viktigt att vi fäster stort avseende såväl vid personalens behov som vid kundernas och intressenternas behov. Önskemålen och förväntningarna på att vårt arbete ska vara högkvalitativt, opartiskt och stringent är mångfasetterade och höga. Resultat på hög nivå skapar positiva förväntningar även för framtiden.

Ett av våra viktigaste mål är att alltid skapa mervärde för våra kunder. Det är flera företag och regioner som utvecklas genom frukterna av vårt arbete – ofta som resultat av ett långsiktigt och tålmodigt arbete som syns som ett näringspolitiskt fotavtryck. Det är precis detta som skapar ett starkt väntevärde även för framtiden. Vårt mål är att ta fram övergripande lösningar som tillgodoser våra kunders behov.

Som ett led i den strategiska utvecklingsprocessen fastställde vi också fyra strategiska temaområden: digitala innovationer, cleantech, samhällen och mineralekonomi. Digitala innovationer är ett delområde som är ett tvärsnitt av de olika delområdena och som erbjuder många nya möjligheter. Det främsta syftet med detta delområde är att samla in och hantera geoinformation och att ta fram nya informationstjänstprodukter. På så sätt kan vi med nya lösningar och tjänster bidra till kundernas framgång och också skapa förutsättningar för nya investeringar och tillväxt i olika regioner.

Jag vill tacka vår personal för ett aktivt och gott samarbete när det gäller att fastställa vår strategi. Människorna är med sin kompetens och kunnighet GTK:s viktigaste kapital. Att öka detta kunskapskapital och överföra det på nya anställda är en viktig del av utvecklingen. Vi måste skapa en solid grund för denna väg.

Med hjälp av den nya strategin kan GTK blicka framåt på den vägen. Vi står till er tjänst.

Mika Nykänen
generaldirektör