Gott ekonomiskt resultat

Institutets ekonomiska resultat var totalt sett gott och totalintäkterna låg på samma nivå som 2014 genom att omkostnaderna minskade. Näringslivet var den främsta användaren av våra tjänster och gruvindustrin den viktigaste kundgruppen. Lönsamheten i den avgiftsbelagda verksamheten låg fortfarande på en nivå där den överskred målet.

GTK är en expertorganisation som lyder under Arbets- och näringsministeriet. GTK har cirka 520 anställda och vår verksamhet är riksomfattande och internationellt aktiv.

GTK i siffror

  2015 2014 2013
Bruttokostnader, mn € 48,7 49,8 52,5
Intäkter totalt, mn € 12,6 12,5 11,9
Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten, mn € 8,7 8,2 7,3
Antal anställda, årsverken 533 564 592
Anställda med högre högskoleexamen, % 54,4 54,7 53

Intäkter per kundgrupp 2015 (miljoner euro)

Totalt 12,5 miljoner euro

Finansieringsstrukturens utveckling 2011–2015 (tusen euro)