Vardaglig ideologi

”Vår uppgift är att ta fram så rena processer som möjligt som främjar hållbart utnyttjande av naturresurser. Processeringen av återvinningsmaterial ökar hela tiden. Vi behandlar inte enbart malmer utan även exempelvis anrikningssand och industrins biflöden av olika slag för att de ska kunna återvinnas i produktion. Cleantech är på så sätt en praktisk ideologi för oss i mineraltekniska laboratoriet och på pilotanläggningen.”

Satu Peltoniemi
DI, Chief of Pilot Plant, Outokumpu