Startupföretag tar itu med gruvvatten

För att rengöra gruvvatten har det tagits fram en metod med vilken metaller som blivit kvar i avfallsvatten under gruvprocessen fälls ut i olöslig form. Enligt Lasse Musakka (på bilden), vd för Global Ecoprocess Services Oy (Epse), är en olöslig fällning ofarlig och den kan återvinnas.

– Ett stort problem med de befintliga rengöringsmetoderna är att metaller som finns i löslig form i fällningen kan upplösas i naturen. Epsen-metoden löser detta problem, säger Musakka.

Metoden har testats i laboratorium och i gruvor. Enligt Lasse Musakka och Kaisa Turunen, samordnare av gruvvattennätverket (GTK), har testerna visat att metoden fungerar. I pilotprojektet deltar också bland annat Östra Finlands universitet, yrkeshögskolan Savonia och Institutet för hälsa och välfärd, och GTK har medfört sin kompetens inom geokemi i projektet.

– Gruvvattennätverket, som GTK samordnar, är en absolut nödvändig samarbetspartner för startuppföretag i branschen. På egen hand skulle vi inte ha kunnat få all den kompetens vi behövde, säger Musakka.

Sydafrika nästa

Epsenmetoden testas också i Sydafrika, där det pågår fyra pilotprojekt. Enligt Lasse Musakka är fällningsmetoden, som sparar vatten och kan användas på flera olika håll, särskilt nyttig i länder där tillgången till vatten är problematisk.

– Det krävs inte heller några större investeringar för tekniken, och driftkostnaderna för metoden är låga, säger Musakka.

Cleantech-metoden som minskar gruvors miljöbelastning har tagits fram med hjälp av finländsk kompetens inom metallindustri. Metoden kan inte bara användas inom gruvindustrin, utan även i många olika industriella processer.