Spåra guldkällor med exakta data

Prospekteringsbolaget Mawson har undersökt guldfyndigheter på polcirkelns breddgrad i sex år. Det kanadensiska bolagets huvudsakliga undersökningsobjekt är guldfyndigheten i Rajapalat i Övertorneå, där guldet verkar vara relativt jämnt fördelat i berggrunden. Bolaget har funnit lovande guldhalter i borrprov som det har tagit på cirka 40 meters djup.

Det andra av Mawsons huvudsakliga undersökningsobjekt är Rompas, där guldet förekommer i rika, punktvisa koncentrationer. Det potentiella guldmalmområdet i Rompas-Rajapalat är exceptionellt stort, omkring hundra kvadratkilometer.

Nick Cook, bolagets vice vd, hoppas att de finner mer guld än hittills för att kunna utvinna fyndigheter genom gruvverksamhet.

– Vi gör alltså än så länge en malmundersökning i ett tidigt skede, påpekar Cook.

Eftersom Rompas ligger i ett Natura 2000-område har det medfört extra arbete.

Guldfyndighet utifrån urantecken

Före Mawsons undersökningar prospekterade GTK i samarbete med industrikoncernen Areva uran i området, men hittade inte tillräckliga mängder med tanke på gruvverksamhet. Däremot fanns det synnerligen goda tecken på guld i området. Malmgeologiskt sett var läget intressant för forskare, eftersom uran och guld sällan förekommer så nära varandra.

Vid malmprospekteringen har Mawson anlitat flera av GTK:s experter och geologiska, geofysikaliska och geokemiska material samt arkiv över borrkärnor. Kännedom om glacial geologi har behövts i de markgeokemiska tolkningarna och tolkningarna av hur malmblocken har spritt sig, eftersom smältvattnet från glaciären har flödat i två olika riktningar i området.

Vice vd Nick Cook berömmer den finländska teknologin och kompetensen.

– GTK:s forskare kan bekymmersfritt karaktäriseras som mycket flitiga vetenskapsmän, säger Cook.

Mawson deltar också i ett projekt som drivs av GTK och Lapplands universitet och där man testar det senaste verktyget för malmprospektering, nämligen ett obemannat miniatyrplan.