För innovationer behövs det litium

Litium är globalt mycket efterfrågat och det förefaller som om efterfrågan inte tar slut. Litium, eller noggrannare sagt litiumkarbonat i pulveraktig form, behövs febrilt till exempel i batterierna till smarttelefoner, bärbara datorer, tvåhjuliga fordon och el- och hybridbilar, men också för andra ändamål. Olle Sirén, vd för Keliber Oy som har sitt huvudkontor i Kaustby i Mellersta Österbotten, är övertygad om att litium snart också behövs vid lagring av väte och el.

– Litiumbatterier behövs vid lagring av vind- och solel. En sådan innovation är ett batteri som laddas med solenergi och som är avsett för hushållens elbehov. Vid lagring av väte för bränsleceller behövs litiumborhybrid, säger Sirén.

Keliber Oy känner till litiet, eftersom företaget och dess föregångare har undersökt litium och litiumfyndigheter i Mellersta Österbotten sedan slutet av 1950-talet. Efter de senaste fyra årens borrningar som omfattar 21 km och 257 borrhål är företaget berett att inleda gruvverksamhet, bara det beviljas tillstånd. Tillståndsärendena ska behandlas hos myndigheterna i slutet av 2016.

Produktion för 16 år framåt

Keliber har tre litiumfyndigheter i Österbotten och GTK har undersökt dem alla. Totalt omfattar de en malmreserv på cirka 4,5 miljoner ton. Med den planerade produktionskapaciteten innebär det en produktion för 16,2 år framåt för Keliber.

– Nu finns det en litiumprovins på 500 kvadratkilometer i Mellersta Österbotten och det är sannolikt att det finns ytterligare fyndigheter i området. Ett tecken på fyndigheter är de litiummalmblock som vi har funnit på olika håll i skogarna, säger Olle Sirén.

Om Kelibers preliminära tidsplan stämmer börjar bolaget gräva litium i Syväjärvi om några år. Sirén är övertygad om att råvarupriset på den globala marknaden då är fortsatt högt.