Trygg vardag med konstgjort grundvatten

När vi inte kan få tillräckligt med högkvalitativt hushållsvatten från ytvatten är det dags att förnya gamla metoder. Det har man gjort i Åboregionen, där vattnet som pumpats upp från Aura å och sedan renats inte längre räckte till för invånarna i regionen. När man inte längre hade tillgång till grundvatten började man producera det själva.

– Vi har snabbat upp grundvattnets naturliga uppkomstprocess så att vi kan få konstgjort grundvatten från vattnet i Kumo älv inom några månader. Processen utgår från att vattnet först förbehandlats och sedan infiltrerats i åsen, säger Aki Artimo, vd för Turun Seudun Vesi Oy.

Enligt Artimo motsvarar kvaliteten på vattnet som flödar i marken i cirka tre månader kvaliteten på grundvattnet tack vare de naturliga fysikaliska, kemiska och biologiska reaktionerna. Utöver förbehandling och slutdesinficering behövs inga andra kemiska behandlingar.

För tusentals år framöver

Totalt 300 000 invånare i Åboregionen använder det konstgjorda vattnet som bolaget producerar. Rören omfattar en sträcka på 120 km från Vittis till Pargas, och i ett land som Finland är sträckan mycket lång.

Enligt Artimo har bolaget lyckats höja den höga kvaliteten på vattnet och de pumpade volymerna ytterligare på några verksamhetsår. Däremot minskar omkostnaderna hela tiden.

– Vid styrningen av verksamheten har vi kunnat utnyttja GTK:s isotopundersökningar i vatten. Det är fråga om Finlands första moderna system för produktion av konstgjort grundvatten. Jag kan säga att GTK har varit med och skapat en bättre framtid för vår region, säger Artimo.

Det konstgjorda grundvattnet, som uppkommit i åsen i Virttaankangas, dricker man i Åboregionen ännu under lång tid.

– Det enda elementet som så att säga slits är kalciumkarbonatet i åsmaterialet, som naturligt reglerar pH-halten. Det räcker dock till för minst några tusen år framöver, säger Artimo.