Stadens geoinformation i ett modernt format

Tidsbesparingar, öppna data och stöd för ny affärsverksamhet. Dessa är de främsta skälen till att Tammerfors stad med stöd från GTK började förena på olika sätt insamlade mark- och berggrundsdata med sin stadsmodell. Resultatet är en geologisk 3D-modell med syftet att också spara pengar vid byggande och planering.

– Ibland görs överlappande arbete, eftersom insamlat material lagras relativt osystematiskt. Inte heller vet man alltid att någon annan kan behöva material som bedömts som mindre nödvändigt, säger Jori Lehtikangas, ingenjör i geoteknik på Tammerfors stad.

Geoinformation fås i städerna till exempel i anslutning till grundundersökningsborrningar, byggbarhetsutredningar, borrningar av värmebrunnar, kartläggningsarbeten och geofysikaliska undersökningar. I Tammerfors stads och GTK:s tvååriga projekt CityGeoModel modelleras geoinformation i centrumområdet.

Problematiska ställen märks ut

Enligt Lehtikangas kan det också ses vissa varningar i framtiden i anslutning till geoinformationen.

– Om det är känt att det finns problem i anslutning till byggandet på ett visst ställe i staden bör stället märkas ut i den underjordiska stadsmodellen för de övriga aktörernas kännedom. Exempelvis data om läget för ett tidigare myrområde i ett gammalt kartmaterial bör också utnyttjas. Felen bör inte upprepas.

Lehtikangas är övertygad om att öppna geodata också gynnar ny affärsverksamhet.

– Affärsverksamhet som är förknippad med data om jordmånen är kanske inte särskilt mediesexig, men dessa data behövs i allt byggande varje dag. Nya möjligheter att utnyttja geoinformation finns säkert till exempel i mobilappar eller till och med inom spelindustrin.

I framtiden skulle geoinformation kunna lagras i alla situationer där man gör något under jorden, säger Lehtikangas om sin vision.

– Pålningsmaskiner, likaså grävmaskiner, skulle kunna samla in data om marken. I nuläget är det viktigt att värdefulla data äntligen kan lagras i ett modernt format, säger Lehtikangas.