Kartor över sjöbottnen

”Vi slutförde ett tolv år långt arbete, där vi tog fram en allmän bild av sjönaturen i Finland och maringeologiska kartläggningsmetoder. För många har det kommit som en liten överraskning att det inte finns några större skillnader mellan jordarterna i sjöbottnen och den torra marken. Jag var också själv lite förvånad över hur stor mångfalden på sjöbottnen på många ställen är. De data som är viktiga ur miljöaspekt är nu fritt tillgängliga i portalen VELMU (på finska). För närvarande sammanställer jag jordartskartorna över sjöbottnen i hela Europas sjöområden.”

Anu Kaskela
geolog, GTK Esbo