Mot ett bördigare Etiopien

Att sörja för livsmedelssäkerheten är ett av varje stats viktigaste arbetsområden. I Östafrika har matproduktionen försvårats bland annat av att fördelarna med gödselmedlen har gått förlorade på grund av en allt för sur mark. I Etiopien tog man itu med problemet i ett gemensamt finländskt-etiopiskt projekt för olika forskningsinstitut och Utrikesministeriet. I projektet utredde man jordmånens sammansättning och kartlade kvantiteten och kvaliteten på de kalkstens- och fosforresurser som behövs för att förbättra markens produktivitet.

Woinshet Tadesse, Etiopiens ambassadör till de nordiska länderna, anser att fördelarna med projektet är betydande.

– Genom ett geologiskt tillvägagångssätt kan vi förstå vilken jordmån som finns i varje region och vilka åtgärder som behövs för att förbättra markens produktivitet. De finländska jordbrukarnas erfarenheter av sur mark är värdefull kunskap för oss.

Tadesse påpekar att jordbruket har på alla sätt stor betydelse för Etiopien som till invånarantalet är den näst största staten i Afrika. Över 40 procent av bruttonationalprodukten och 85 procent av exportinkomsterna kommer från jordbruket.

– Merparten av dem som arbetar inom jordbruket är småodlare och därför är det väldigt viktigt att förbättra produktionen och produktiviteten på lantgårdarna. Jordbruket är nyckelsektorn för ekonomisk utveckling och utplåning av fattigdomen i Etiopien, säger Tadesse.

Mångfacetterat samarbete

Enligt ambassadör Tadesse medförde samarbetet mellan GTK, den geologiska forskningscentralen i Etiopien, Etiopiens jordbruksministerium och jordbruksinstitutet i Oromia mångdimensionella fördelar.

– Projektet hjälpte oss att stärka vår forskningskapacitet och skapa samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn i att tillhandahålla och leverera kalksten till odlare. Dessutom fick vi genom GTK lära oss om digital geoinformation.

Enligt Tadesse satsar Etiopiens regering nu betydligt på jordbrukssektorn. Regeringens mål är att förbättra livsmedelssäkerheten och minimera klimatförändringarnas negativa konsekvenser samt att få etiopiska odlares produkter in på större marknader.

Woinshet Tadesse