I Afghanistan värdesätts finländskt grepp

Finland är med och stöder möjligheterna för Afghanistan – ett land som förstörts i flera krig och konflikter – att utvecklas till en demokratisk stat med solid ekonomi. Det finns rikligt med naturresurser i Afghanistans mark och GTK har varit med och främjat färdigheterna att utnyttja dem tillsammans med afghanska geologer och geofysiker. Projektet är en del av utvecklingssamarbetet enligt Finlands Afghanistan-politik.

Finländarnas expertis inom geologi och okonstlade, mänskliga grepp värdesätts stort, säger Olli Ruohomäki (på bilden), ansvarig tjänsteman på Utrikesministeriet som finansierar projektet.

– GTK:s experters kunskaper och färdigheter och pedagogiska grepp från människa till människa har fått mycket beröm i Afghanistan. GTK-medarbetarna har fått gediget förtroende i det lokala geologisamhället, till och med på ministernivå, säger Ruohomäki.

Folk från Afghanistan har varit i fältarbete i Finland, bland annat för att studera de senaste borrmetoderna. Projektchefen på GTK är specialforskare Heikki Vanhala.

Gemensam fortsättning?

Afghanistan förväntas komma på fötter med hjälp av sina mineraler. Till landets mineralresurser hör järn, kobolt, koppar, litium och guld, och andra naturresurser är olja och naturgas. På grund av oroligheter och brist på infrastruktur har dessa resurser än så länge nästan inte alls utnyttjats till fördel för afghanerna.

En förutsättning för att inleda gruvverksamhet är också att forskningsutrustningen moderniseras. Finansiärer som investerar i gruvbranschen förväntas komma när krigen är över.

Det femåriga utvecklingssamarbetsprojektet slutförs nästa år.

– Finland och Utrikesministeriet vill på något sätt närvara i Afghanistan även framöver. Om det behövs geologisk expertis är GTK en naturlig samarbetspartner för oss, säger Ruohomäki.