Växter innehåller information om malmer

”Jag är med och kartlägger nya, kostnadseffektiva och miljövänliga metoder för att leta efter mineraler. För närvarande utreder jag i ett Tekes-finansierat projekt hur prov som har tagits från växter lämpar sig för malmletning. Denna biokemiska metod har använts ute i världen redan länge, men på sistone har analytiken utvecklats och preciserats. Dessutom studerar jag fjärranalyser som görs med miniatyrplan. Med hjälp av flygande mätinstrument kan vi få material för geologisk forskning i liten skala, malmprospektering och miljöövervakning.”

Maarit Middleton
specialforskare, GTK Rovaniemi