I Mellersta Finland ligger en skatt av geoenergivärme

Det är möjligt att få modern, förnybar energi från ett två miljarder år gammalt granitberg. I Mellersta Finland är detta särskilt möjligt, eftersom största delen av landskapets areal hör till den bästa klassen med tanke på geoenergi.

Mellersta Finlands förbund lät GTK göra en utredning om sin klimatstrategi, och GTK konstaterade att det lösa jordlagret har en lämplig tjocklek på under 20 meter i nästan hela landskapet. Dessutom leder de granitoida bergarterna i området värme bättre än andra bergarter. Olli Ristaniemi (på bilden), förbundets planeringschef, berättar att forskningen också tydde på särskilda geoenergiska superområden.

– Det skulle ha behövts fler borrningar för att kunna verifiera detta. Även om intresset är stort, är jag nöjd över att GTK:s grupp som leddes av Asmo Huusko inte gav några tomma löften, säger Ristaniemi.

Alternativ för nya bostadsområden

I Mellersta Finland är målet att övergå till förnybar energi så att dess andel ska utgöra 60 procent av energiförbrukningen 2020. Målet främjas bland annat genom planläggning.

– För landskapsplanen, som granskas för tillfället, bereds nu ett planeringsförordnande. Enligt förordnandet ska möjligheterna att använda geoenergi utredas när nya bostadsområden och industriområden planeras, säger Ristaniemi.

Enligt Ristaniemi kan upp till 10 procent av energibehovet i Mellersta Finland täckas med geoenergi. En del kommuner har redan blivit intresserade och till exempel Äänekoski överväger jordvärme som energikälla för att värma upp småhus i ett bostadsområde som byggs vid insjön i Keitele.

Ristaniemi, som har fått geologutbildning, anser att geoenergin är ett utmärkt exempel på cleantech, en ren teknologi. Värme i berggrunden kan tas tillvara på hundratals meters djup på ett förmånligt och miljövänligt sätt.