GTK förnyas
Rena tekniker
Konkurrenskraft genom hållbara produktions- och förädlingsmetoder, bättre produkter och cirkulär ekonomi.
Digitala innovationer
Insamling och hantering av geoinformation och framtagning av nya informationstjänster på globala marknader.
Mineralekonomi
Hållbar tillväxt och hållbara lösningar på nya utmaningar genom högkvalitativa produkter, material och tekniker.
Samhällen
Kostnadseffektivt byggande och säkrare lösningar genom geologisk kompetens.

För att rengöra gruvvatten har det tagits fram en metod med vilken metaller som blivit kvar i avfallsvatten fälls ut i olöslig form.

Läs mer

Finlands första moderna system för konstgjort grundvatten har införts i Åbo. GTK har deltagit i utvecklingen av systemet.

Läs mer

Litium är efterfrågat. Nya fyndigheter har hittats i Mellersta Österbotten och man planerar att inleda grävningar.

Läs mer